Σε λίγες μέρες Ιδρυτική Διακήρυξη…

Είμαστε περισσότεροι!
Είμαστε Ενωμένοι!
Είμαστε Έλληνες!

Μια Ανεξάρτητη Ελλάς!

Όχι στην Νέα Τάξη Πραγμάτων και στην Παγκοσμία Διακυβέρνηση!
Όχι στην Κάρτα του Πολίτη ή chip RFID!
Καταργεί την Ελευθερία μας, την Δημοκρατία μας και το Έθνος μας!

Advertisements