Δεν θα αφήσουμε τα ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΜΑΣ ΑΜΟΡΦΩΤΑ!

Θα πρέπει ως ΓΟΝΕΙΣ να ξεσηκωθούμε στα Δημοτικά Σχολεία

Advertisements