Απόσυρση της νέας Γραμματικής Ε’ και Στ’ Δημοτικού, επαναφορά της παλαιάς.

Διαβάστε σαν παράδειγμα πως θα γράφουνε τα παιδιά μας στα επόμενα χρόνια:

Θέλετε τα παιδιά μας ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΑΜΟΡΦΩΤΑ;;; 

Σκεφτείτε για τα παιδιά σας …

Υπογράψετε εδώ:

Απόσυρση της νέας Γραμματικής Ε’ και Στ’ Δημοτικου.